• بازدید: 398
  • این را می‌پسندم: 44
  • این را نمی‌پسندم: 0
  • نظر: 8
  • زمان: 00:06:36
  • تاریخ: 2018.05.30
  • دسته: Hamid Reza Ebrahimi

شرح: Material I have used for this clip:
Brause nib 361
Winsor & Newton Calligraphy Ink (Gold)
Black Marbled Paper

توصیه شده برای مشاهده